Elektroniczna dokumentacja medyczna w Polsce od 2019 roku?

Czy elektroniczna dokumentacja medyczna zacznie obowiązywać w Polsce od stycznia 2019 roku? To pytanie pojawia się ostatnio w każdej placówce świadczącej usługi w zakresie ochrony zdrowia. Zgodnie z obowiązującym prawem, konieczność prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 r. Wówczas każda przychodnia medyczna będzie zobowiązana do prowadzenia kartoteki pacjenta w formie elektronicznej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej należeć do niej będą:

  1. informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala oraz udzielonych świadczeniach zdrowotnych i ewentualnych zaleceniach w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala,
  2. informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych – w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych,
  3. karta informacyjna z leczenia szpitalnego.

Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej jest bardzo proste i znacząco ułatwia proces zarządzania kartoteką pacjenta. Dzięki rozwiązaniom oferowanym przez takie firmy jak eGabinet.pl, lekarz może swobodnie przekształcać szablony wizyt, tworząc notatki jednym kliknięciem.

Możliwość edycji szablonów (a tym samym dostosowania ich do swoich potrzeb) spowoduje, że wymóg prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej przyniesie jedną z lepszych zmian, jakie wdrożycie w najbliższym czasie w swoich placówkach. Zyskacie przede wszystkim przejrzystość przechowywanych danych dzięki możliwości dodawania załączników do kartoteki. Badania są uporządkowane chronologicznie, dzięki czemu wszystko jest dokładnie tam, gdzie powinno, a wyszukiwanie potrzebnych informacji nie sprawi najmniejszego problemu

Jeśli nadal macie obawy, czy bez problemu poradzicie sobie z wprowadzeniem wymaganych przez prawo rozwiązań, skontaktujcie się z nami. Pomożemy Wam wdrożyć elektroniczną dokumentację medyczną do Waszych placówek medycznych. Zachęcamy też do zapoznania się z korzyściami wprowadzenia elektronicznej dokumentacji.