Firma HealthMedia Sp.z o. o. jako administrator danych osobowych dba o ich bezpieczeństwo. Są one szczególne szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

1. Dlaczego zbieramy dane osobowe i co z nimi robimy?

egabinet.pl przetwarza dane osobowe użytkowników na podstawie i w związku z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną. Wykorzystujemy wyłącznie dane osobowe, które udostępniasz bezpośrednio. Może to być wynikiem np. rejestracji do Placówki medycznej w naszym serwisie internetowym.

egabinet.pl przetwarza dane osobowe użytkownika na podstawie usprawiedliwionych interesów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dotyczy to w szczególności przetwarzania danych osobowych w celach informowania użytkownika o umówionej wizycie, przypomnienia o terminie wizyty lub jej odwołaniu.

Używamy m. in. następujących danych:
– imienia i nazwiska użytkownika;
– numeru telefonu;
– adresu rozliczeniowego;
– adresu e-mail;
– numeru PESEL
– informacji o płatności;
– adresu IP.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Brak podania danych osobowych uniemożliwi egabinet.pl świadczenie usług. Natomiast zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych o stanie zdrowia jest niezbędna do zarezerwowania terminu wizyty w wybranej Placówce. Brak zgody uniemożliwi zarezerwowanie terminu wizyty.

2. Bezpieczeństwo

Wszystkie informacje, przekazywane przez użytkownika chronimy najnowocześniejszymi technikami. Stosujemy rozwiązania techniczne i organizacyjne, których celem jest  zabezpieczenie danych osobowych, w szczególności:

 • Metody kryptograficzne
 • Monitorowanie infrastruktury informatycznej pod kątem bezpieczeństwa,
 • Kontrolowanie dostępu do danych w ramach spółki HealthMedia.
3. Okresy przechowywania

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne, przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po tym okresie dane osobowe zostaną usunięte, chyba że wystąpi konieczność ich przechowywania z powodów prawnych np. przepisów podatkowych.

4. Cele

Dane, które od Ciebie otrzymujemy, używamy w poniższych celach:

 • świadczenie na rzecz użytkownika usług opisanych w Regulaminie,
 • realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • umożliwienie użytkownikowi zarezerwowania terminu wizyty w wybranej Placówce medycznej i przekazanie użytkownikowi informacji na temat wizyty, w szczególności poprzez powiadomienie sms i e-mail o rezerwacji terminu wizyty, przypomnienie sms i e-mail o terminie wizyty, powiadomienie sms i e-mail o odwołaniu terminu wizyty.
 • zadawanie pytań oraz umożliwienie korespondencji elektronicznej z Placówką medyczną.
 • newsletter / SMS z informacjami o aktualnościach,
 • marketingowych i operacyjnych (badania jakości wykonanych usług),
 • pytania dotyczące świadczenia przez egabinet.pl usług,
 • dane dotyczące lokalizacji – aby zagwarantować jeszcze lepsze, czasami musimy zbierać dane o lokalizacji (GPS).
5. Strony trzecie

W celu realizacji rejestracji wizyty w wybranej Placówce medycznej, dane osobowe użytkownika podane podczas rezerwacji zostaną przekazane tej Placówce. Przekazane w ten sposób dane osobowe mogą być widoczne dla osób zatrudnionych w Placówce takich jak lekarze, pielęgniarki, recepcjonistki, pomoc medyczna.

W niektórych przypadkach możemy udostępniać dane firmom, z którymi współpracujemy, tzw. „strony trzecie”. Firmy te pomagają nam właściwie świadczyć usługi. Są to między innymi:

 • firmy księgowe oraz kancelarie prawne,
 • firmy świadczące usługi informatyczne, w tym obsługujące serwery, z których korzysta egabinet.pl,
 • firmy świadczące usługi telekomunikacyjne – wysyłki sms oraz e-mail,
 • Dostawcy oprogramowania do nawigacji / mapowania, takich jak Google Maps (w zakresie przetwarzania danych lokalizacyjnych),
 • Dostawcy usług statystycznych, takich jak Google Analytics, (w zakresie badania i analizy sposobu korzystania z naszej witryny).
6. Pliki cookie

Używamy plików cookie i robimy to po to, aby nasza serwis internetowy działał optymalnie. Na stronie o Polityce Plików Cookies dowiesz się więcej na ten temat.

7. Zmiana polityki prywatności

Aktualizacja niniejszej polityki prywatności ma na celu informowanie użytkowników o wykorzystaniu danych osobowych w najlepszy możliwy sposób, dlatego zalecamy jej regularne czytanie.

8. Przeglądanie, zmienianie, usuwanie danych i inne kwestie

Możesz wysłać prośbę o przeglądanie, edytowanie, usuwanie lub przesłanie swoich danych osobowych. Możesz sprawdzić, jakie dane nam udostępniłeś, czy Twoje dane są poprawne, oraz możesz ograniczyć ich użycie.

Usunięcie danych wymaga wysłania wiadomości e-mail z tematem „Usuń konto” na adres info@egabinet.pl.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki ochrony prywatności, skontaktuj się z naszym operatorem danych, wysyłając e-mail na adres info@gabinet.pl lub korespondencyjnie na adres spółki: HealthMedia Sp. z o.o. Sowińskiego 18A, 60-283 Poznań.