Certyfikat ISO w placówkach medycznych

Jeśli masz w swojej placówce problem z obiegiem informacji, często występują naruszenia przepisów BHP, albo nie działają inne aspekty Twojej działalności, to mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie – certyfikat ISO dla placówki medycznej, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych certyfikatów w Polsce i na świecie. Poniżej prezentujemy najbardziej znane i przydatne certyfikaty dla działalności medycznej.

ISO 9001

Generalnie to jeden z najbardziej znanych systemów do zarządzania jakością, który wykorzystuje cykl Deminga, oznacza to, że każde działanie powinno zostać zaplanowane, wykonane, sprawdzone i ewentualnie poprawione. Co więcej norma 9001 jest neutralną normą, stosowaną przez wiele różnych organizacji na całym świecie. Główne korzyści jakie osiągniesz po wdrożeniu go do swojej placówki medycznej to:

 • Podniesienie prestiżu placówki
 • Usprawnienie działalności
 • Optymalizacja kosztów zakupowych i zapasów
 • Usprawnienie obsługi pacjenta
 •  

ISO 13485

System zarządzania jakością wyrobów medycznych opracowany zgodnie z wymaganiami ISO 9001. Norma skierowana jest nie tylko do producentów i serwisantów sprzętu, ale także organizacji, które dostarczają usługi dzięki sprzętom medycznym. Korzyści wynikające z wdrożenia normy to:

 • Wzrost konkurencyjności i prestiżu firmy
 • Zwiększenie zaufania pacjentów do placówki
 • Podniesienie jakości usług dzięki specyfikacjom
 • Minimalizacja występowania błędów i reklamacji
 • Podniesienie bezpieczeństwa pracowników i pacjentów poprzez analizę ryzyka
 • Wdrażając ISO 13485 można za jednym razem ubiegać się o ISO 9001, ponieważ 9001 jest niejako zawarte w normie dotyczącej wyrobów medycznych.

ISO 45001

Międzynarodowy standard Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, dzięki któremu można zmniejszyć liczbę wypadków i zachorowań przy pracy. Do korzyści płynących z wdrożenia tej normy należą:

 • Tworzenie środowiska przyjaznego dla pracowników
 • Zaangażowany i zmotywowany personel
 • Oszczędności wynikające z rzadszych wypadków przy pracy
 • Identyfikacja ryzyka związanego z wykonywaniem pracy i organizowanie jej w sposób właściwy
 • Uniknięcie kar za naruszenie przepisów BHP

ISO 27001

Norma dotycząca bezpieczeństwa informacji. Jeśli chcesz jak najlepiej dostosować się do przepisów RODO, to na tę normę powinieneś szczególnie zwrócić uwagę. Korzyści z włączenia normy ISO 270001 do organizacji to:

 • Spełnienie wymagań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych
 • Zapewnienie bezpieczeństwa danych pacjentów
 • Wzrost zaufania do placówki
 • Tworzenie wizerunku zaangażowanego podmiotu
 • Kontrola nad zasobami w firmie
 • Zapobieganie karom finansowym w przypadku wycieku danych

Który certyfikat wybrać?

Należy zastanowić się jakie problemy lub niedoskonałości posiada Twoja placówka medyczna, a następnie zdecydować, który certyfikat będzie najlepszy. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby wdrożyć na przykład ISO 45001 i 27001. Dzięki wdrożeniu co najmniej dwóch certyfikatów zyskujesz większą pewność, że procedury będą przebiegać prawidłowo.

 

Zobacz również : https://egabinet.pl/rodo-w-twojej-placowce-medycznej/