czas przechowywania dokumentacji medycznej

Czas przechowywania dokumentacji medycznej

Czas przechowywania dokumentacji medycznej budzi często wiele wątpliwości. Niepotrzebnie, ponieważ istnieją przepisy, które określają dokładnie jaki dokument i w jakim czasie powinien być przechowywany.

Ogólny czas przechowywania dokumentacji medycznej

Przechowuj dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wpisu. Mówi o tym ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku. Istnieje jednak kilka wyjątków dotyczących: zgonu pacjenta, skierowań na badania, zdjęć RTG oraz dokumentacji dzieci do 2 roku życia.

Zgon pacjenta

Zgon pacjenta z tytułu uszkodzenia ciała lub zatrucia? Przechowuj dokumentację medyczną przez 30 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystąpił zgon.

Skierowania na badania

Skierowania na badania to dokument, który kieruje pacjenta do określonego ośrodka w konkretnym celu. Zgodnie z przepisami prawa, przechowuj je przez 5 lat. Okres ten należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano świadczenie. Dla przykładu przyjmijmy, że skierowanie zostało wystawione 22 lipca 2019 roku, a świadczenie zostało wykonane 10 stycznia 2020 roku. W takim wypadku dokumentację medyczną w postaci skierowań należy usunąć dopiero 1 stycznia 2025 roku.

Zdjęcia rentgenowskie

Zdjęcia RTG należy przechowywać 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie. Lekarz wykonał je 5 maja 2019 roku? Przechowuj zatem do 1 stycznia 2030 rok.

Dzieci do ukończenia 2. roku życia

Czas przechowywania dokumentacji medycznej dzieci, które ukończyły 2 rok życia wynosi 22 lata. Oznacza to, że dokumentacja, która powstawała od momentu narodzin do momentu ukończenia przez dziecko 2 lat, powinna być przechowywana do 24 roku życia.

Podmiot świadczący usługi zdrowotne po upłynięciu wspomnianych wyżej okresów przechowywania dokumentacji musi zniszczyć ją w sposób, która uniemożliwi identyfikację pacjenta. Jeśli w placówce medycznej prowadzisz papierową dokumentację medyczną, to powinieneś szczególnie zwrócić uwagę na te terminy. Nie możesz być w posiadaniu dokumentów, do których nie masz praw.

Przeglądanie kartotek, ich porządkowanie i archiwizacja zajmuje bardzo dużo czasu. Ponadto kartony papierów to także konieczność znalezienia przestrzeni do ich przechowywania. Elektroniczna dokumentacja medyczna może okazać się doskonałym rozwiązaniem. Zaoszczędź czas i pieniądze i żyj w zgodzie z naturą.

Zobacz więcej: Przechowywanie dokumentacji medycznej i jej udostępnianie