Co to jest e-WUŚ?

e-WUŚ – znany wszystkim, wdzięcznie brzmiący skrót, oznacza elektroniczny system umożliwiający weryfikację prawa pacjenta do opieki medycznej finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie numeru PESEL. Pełna jego nazwa to Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców. System jest przeznaczony dla świadczeniodawców, czyli lekarzy i placówek medycznych. Pacjent nie może w nim samodzielnie sprawdzić swojego ubezpieczenia.

Bieżąca aktualizacja danych

Ponieważ e-WUŚ jest powiązany z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych, informacje zgromadzone w systemie są aktualizowane codziennie i przedstawiają stan uprawnień pacjenta w dniu, w którym jest weryfikowany. Dzięki temu nie musimy już w placówce medycznej okazywać np. zaświadczenia z zakładu pracy, legitymacji emeryta lub rencisty czy aktualnego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

e-WUŚ – logowanie do portalu

Co to jest e-WUŚ? Kompleksowa baza informacji na temat pacjentów

Do systemu e-WUŚ wprowadzane są dane osób uprawnionych do leczenia finansowanego ze środków publicznych, czyli płacących składki ubezpieczenia zdrowotnego.

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców zawiera dane osób zatrudnionych na etacie, pobierających zasiłek dla bezrobotnych, opłacających składki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, emerytów oraz członków rodzin osób ubezpieczonych, zgłoszonych do ubezpieczenia: małżonków, dzieci, wnuków oraz dziadków – jeżeli nie mają własnego tytułu ubezpieczenia. Jeżeli dziecko jest członkiem rodziny ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, ma prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ. W przypadku, kiedy dziecko do 18 roku życia jest członkiem rodziny osoby nieubezpieczonej, za jego leczenie zapłaci budżet państwa. Jednak tylko wtedy, gdy dziecko jest obywatelem Polski.

Jeśli składki pacjenta odprowadzane są prawidłowo, dane w Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców wyświetlają się na zielono. Jeśli nie – system pokaże kolor czerwony. 

Swoje prawo do świadczeń każdy pacjent może poświadczyć, legitymując się w rejestracji dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy. W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym – do ukończenia 18 roku życia – należy okazać aktualną legitymację szkolną. 

Więcej informacji na ten temat tutaj.