narzedzia informatyczne w przychodni

Narzędzia informatyczne w przychodni – realne korzyści

Sektor ochrony zdrowia należy bez wątpienia do najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki. Wpływa na to wiele czynników, takich jak narzędzia informatyczne w przychodni. Pomimo specyfiki organizacji działających na rzecz ochrony zdrowia coraz częściej jej szeroko rozumianą działalność rozpatruje się w kategoriach zarówno ekonomicznych, jak i stricte rynkowych. W praktyce oznacza to, że gabinety i przychodnie poszukują sposobów na znaczące usprawnianie nie tylko procesów decyzyjnych, ale także na poprawę przebiegu wewnętrznych procesów biznesowych, czy prowadzenie tzw. „walki konkurencyjnej”. Takiej szansy coraz częściej upatruje się we wprowadzaniu narzędzi informatycznych do administrowania gabinetami, czy przychodniami. Wdrażanie takich systemów ukierunkowane jest na zarządzanie procesowe.

Do najważniejszych aspektów rozwoju współczesnego sektora ochrony zdrowia, w tym administrowania gabinetami i przychodniami, zaliczyć można narzędzia informatyczne w przychodni. Jednym z nadrzędnych celów wprowadzania do sektora ochrony zdrowia systemów informatycznych jest analiza, integracja i przetwarzanie danych przez niego gromadzonych.

Narzędzia informatyczne wprowadzane do procesu administrowania przychodnią czy gabinetami lekarskimi dają bez wątpienia realne korzyści w ogólnej organizacji pracy danej jednostki medycznej. Wspomagają rejestrację wykonywanych zleceń, umożliwiają ewidencję umów, które zawierane są z płatnikami, czy ułatwiają dokumentowanie transakcji pieniężnych. Wdrożenie takich narzędzi ma jednak jeszcze jedną istotną funkcję – wykorzystuje się je jako kluczowe narzędzia statystyczne. Pozwalają na selekcjonowanie i zestawianie danych odnoszących się do określonego zakresu działalności jednostki medycznej.

Stosowanie narzędzi informatycznych pozwala na znaczące zwiększenie automatyzacji pracy dzięki zmniejszeniu czynności administracyjnych (np. wydrukowi recept elektronicznych) przy jednoczesnej oszczędności czasu. Użycie rozwiązań o charakterze informatycznym umożliwia scalenie informacyjne pomiędzy poszczególnymi częściami placówki medycznej, np. poprzez użycie specjalnych podsystemów do wspomagania usług świadczonych w tzw. części medycznej, jak i ogólnie rozumianej części administracyjnej. To nie jedyne korzyści płynące z  informatyzacji przychodni. Bez wątpienia należy zaliczyć do nich także ułatwienia w zakresie prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (cały proces jest łatwiejszy i szybszy), zwiększenie poziomu ochrony danych medycznych przy zachowaniu wszystkich przepisów prawa (np. RODO), dostęp do różnego rodzaju baz wiedzy medycznej (np. baz leków, baz chorób opracowanych zgodnie z klasyfikacją ICD-10), zoptymalizowanie kosztów obsługi pacjenta, możliwość bezpośredniej współpracy z lekarzami, czy skuteczna analiza i kontrola kosztów, które związane są z prowadzeniem przychodni. Na uwagę zasługują także korzyści, które wymieniają najbardziej zainteresowani zagadnieniem, a więc lekarze, farmaceuci i pacjenci. Wskazują oni m.in. na ułatwienia, które daje tworzenie indywidualnych kont zdrowotnych pacjenta w formie elektronicznej (zapis całej historii zdrowia, leczenia, czy przebytych chorób), możliwość nadzoru nad realizowaniem przez pacjenta              e-recept, a także możliwość szybkiego dostępu do informacji medycznych pochodzących od krajowych konsultantów, czy Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

 

Zobacz też: Nowe technologie w medycynie, o których nie słyszałeś