e-recepta

E-recepta – co zmieniła w polskiej służbie zdrowia?

Z początkiem 2020 roku wprowadzony został obowiązek wystawiania przez lekarzy e-recept. Zmiana to znacząco wpłynęła na funkcjonowanie gabinetów lekarskich i przychodni, a także na cały proces obsługi pacjenta, jednocześnie zwiększając jakość usług związanych z tym procesem. Co zmieniła e-recepta w polskiej służbie zdrowia?

Przepisy prawa dotyczące wdrażania e-recept dają lekarzom nie tylko możliwość wystawiania e-recepty podczas tradycyjnej wizyty pacjenta w gabinecie lekarskim / przychodni. Możliwe jest również zdalne wystawienie e-recepty po zbadaniu pacjenta z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. W takiej sytuacji pacjent otrzymuje kod dostępu do zrealizowania recepty, który przesyłany jest na wskazany w systemie informacji w ochronie zdrowia numer telefonu lub adres e-mail. Kod ten zostaje opatrzony również informacją o konieczności posiadania numeru dokumentu, który potwierdza tożsamość (numer PESEL) podczas realizowania recepty.

E-recepta, czyli wprowadzenie recept elektronicznych do polskiej służby zdrowia spotkało się z pozytywnym odbiorem zarówno przez lekarzy, jak i samych pacjentów – mimo początkowych trudności systemowych (m.in. przerw technicznych, czy „wieszania” się systemu). Systematyczne usprawnianie działania systemu obsługującego e-recepty sprawia, że wcześniejsze błędy w działaniu oprogramowania są sukcesywnie eliminowane. Dzięki takim działaniom obsługa recept elektronicznych staje się bardziej efektywna – szybsza i skuteczniejsza.

Aplikacje gabinetów lekarskich / przychodni w sposób bezpośredni połączone są z system P1 obsługującym recepty elektroniczne. Placówka medyczna lub praktyka lekarska zobowiązana jest do zarejestrowania się na platformie e-zdrowie funkcjonującej w ramach systemu P1. W sytuacji, w której gabinet lub praktyka posiada własny system gabinetowy, wówczas składa wniosek o założenie konta na platformie e-zdrowie do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – w kolejnych krokach generuje certyfikat, a także na bieżąco aktualizuje oprogramowanie funkcjonalności e-recepty.

E-recepta ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie polskiej służby zdrowia unaocznia się w wynikach najnowszych badań i sondaży przeprowadzanych wśród najbardziej zainteresowanych tematem, a więc wśród pacjentów, lekarzy i farmaceutów. Zasięg korzystnych zmian jest niezwykle rozległy. Czytelność recept, 100-procentowa kompletność danych pacjenta, czy eliminacja błędów to tylko ich nieliczne przykłady. Najbardziej pozytywną ze zmian związanych z szeroko rozumianą obsługą pacjenta jest znacząca oszczędność czasu w zakresie procesu pozyskiwania i wystawiania recepty – badania pokazują, że wystawienie recepty elektronicznej trwa nawet o kilkanaście sekund krócej, niż ma to miejsce w przypadku jej tradycyjnego odpowiednika. W dalszej perspektywie korzysta z tego każda ze stron – zarówno pacjenci, jak i lekarze i farmaceuci. Sami pacjenci wskazują na jeszcze jeden pozytywny aspekt wprowadzenia e-recepty do polskiej służby zdrowia – dzięki temu rozwiązaniu pacjent ma możliwość upoważnienia dowolnej osoby od odbioru / wykupienia przepisanego mu leku (ustawienie pełnomocnictwa w Internetowym Koncie Pacjenta lub przekazanie kodu SMS / e-maila).

 

Zobacz też: 5 korzyści e-recepty w aplikacji eGabinet