korzyści e-recepty

5 korzyści e-recepty w aplikacji eGabinet

Wprowadzenie do powszechnego obiegu elektronicznej recepty (e-recepty) jako części Projektu P1 było jednym z kluczowych elementów kompleksowo rozumianej informatyzacji polskiej służby zdrowia. Przyczyniło się ono do znaczących usprawnień w zakresie obsługi pacjenta, a także podniosło ich jakość. Dzięki temu placówki medyczne i lekarze odnoszą szereg korzyści z wdrożenia e-recepty.

Wykorzystanie e-recepty, która stanowi elektroniczny odpowiednik recepty w formie papierowej, co umożliwiło usprawnienie w procesie przekazywania informacji na temat wystawianych recept – zautomatyzowany sposób przesyłania informacji z danej jednostki medycznej do apteki, a także do instytucji, która refunduje określony lek (Narodowy Fundusz Zdrowia). Poniżej przedstawiamy korzyści e-recepty, które można osiągnąć dzięki wykorzystaniu aplikacji eGabinet.

Korzyść nr 1: Oszczędność czasu

Możliwość wystawienia recepty w formie elektronicznej pozwala lekarzowi na znaczące zaoszczędzenie czasu podczas wizyty. E-receptę w naszej aplikacji wystawisz w zaledwie 14 sekund! Do takiej optymalizacji czasu pracy lekarza przyczyniają się ułatwienia, które eGabinet oferuje:

a) automatyczne uzupełnianie danych pacjenta oraz daty wystawienia i realizacji na podstawie daty dzisiejszej

b) automatyczne podpisywanie e-recepty bez konieczności logowania do profilu zaufanego

c) opcja szybkiego wyszukiwania leków oraz podpowiedzi do dawkowania i opakowań

Korzyść nr 2: Kontrola nad wystawionymi receptami

System informatyczny, przy pomocy którego wystawia się e-recepty, pozwala na bardzo sprawne ich kontrolowanie. Możliwy jest bezpośredni podgląd historii zarówno zrealizowanych, jak i niezrealizowanych recept. Lekarz  wystawiający receptę zyskuje także możliwość anulowania błędnie wystawionej recepty.

Korzyść nr 3: Obsługa większej liczby pacjentów 

Znaczące usprawnienia, które niesie ze sobą powszechne wykorzystanie elektronicznych recept w polskiej służbie zdrowia, wpływają w sposób bezpośredni na podniesienie jakości obsługi pacjentów w placówkach udzielających świadczeń zdrowotnych (przychodniach, klinikach, itp.). Dzięki szybszemu i bardziej efektywnemu procesowi obsługi pacjenta możliwe staje się przyjęcie znacznie większej liczby pacjentów.

Korzyść nr 4: Wgląd w historię recept

Internetowe Kontro Pacjenta – bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia – umożliwia każdemu pacjentowi wgląd w historię realizowanych recept. Dzięki IKP można także: wykupić leki z recepty w różnych aptekach, nie tracąc przy tym refundacji. Możliwe jest także udostępnienie informacji o stanie zdrowia i historii przyjmowanych leków lekarzowi lub bliskiej osobie. Ponadto pacjent może kontrolować dane medyczne swoich dzieci do 18. roku życia; odebrać kolejną e-receptę bez konieczności pojawienia się na wizycie w gabinecie lekarskim (np. w przypadku przewlekłej choroby i po konsultacji z lekarzem).

Korzyść nr 5: E-recepta na telefon lub e-mail  

Każdy z pacjentów ma prawo do zadecydowania w jakiej formie otrzyma e-receptę w gabinecie lekarskim. Może ją otrzymać w postaci:

-wydruku informacyjnego w formie papierowej (znajduje się na nim odpowiedni kod kreskowy),

-czterocyfrowego kodu PIN przesłanego za pomocą SMS-a na wskazany numer telefonu lub

-wiadomości przesłanej na podany adres mailowy, w której znajduje się wydruk informacyjny w postaci pliku PDF.

Pacjent korzystający z dwóch ostatnich opcji powinien pamiętać o tym, że podczas realizacji e-recepty w aptece będzie zobowiązany do podania swojego numer PESEL.

Zobacz więcej: Jak połączyć się z e-receptą?