jak dziala erecepta

Jak działa e-recepta? Sprawdź!

E-recepta to elektroniczny odpowiednik papierowej, tradycyjnej recepty. Wprowadzenie jej do powszechnego użytku znacząco ułatwiło procedury związane zarówno z samym procesem wystawienia recepty, jak również z jej realizacją. Zobacz jak działa e-recepta, aby poznać cały proces od wystawienia przez lekarza do realizacji w aptece.  Od momentu wprowadzenia obowiązku wystawiania recept w formie elektronicznej, aby odebrać leki z apteki wystarczy podać farmaceucie czterocyfrowy kod przesłany SMS-em / e-mailem (przy jednoczesnym podaniu numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość – numeru PESEL) lub przedłożyć papierowy wydruk informacyjny. Tradycyjne recepty papierowe pacjenci otrzymują w wyjątkowym sytuacjach, które ściśle określone są przepisami prawa farmaceutycznego. Jak działa e-recepta? Warto poznać krok po kroku cały proces wystawiania oraz realizacji e-recepty.

Wystawienie e-recepty

Lekarz do wystawienia recepty elektronicznej (e-recepty) wykorzystuje oprogramowanie obsługujące gabinet / przychodnię, które jest ściśle połączone z systemem P1 funkcjonującym w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.

Pogląd e-recepty

Pacjent, który włączy odpowiednią funkcję powiadomień w Internetowym Koncie Pacjenta, otrzymuje papierowy wydruk informacyjny lub SMS / e-mail z czterocyfrowym kodem umożliwiającym realizację e-recepty w aptece.

Internetowe Konto Pacjenta (pacjent.gov.pl) to platforma obsługiwana przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia, na której dla każdego obywatela utworzone zostało indywidualne konto. Na koncie pacjenta znajdują się wszystkie dane związane z jego historią zdrowia, historią zdrowia dziecka lub osoby, która go do tego upoważniła. Niestety problem z wykorzystaniem Internetowego Konta Pacjenta polega przede wszystkim na tym, iż wiele osób po prostu z niego nie korzysta. Jedni pacjenci posiadają aktywne konta, inni – nieaktywne.

Aplikacje gabinetowe takie jak eGabinet.pl wysyłają jednak komunikację z kodem recepty elektronicznej niezależnie od tego, czy dany pacjent posiada czynne konto pacjenta, czy też nie. Niezbędne w tym przypadku jest jednak podanie przez pacjenta w kartotece numeru telefonu lub adresu e-mail, na który należy przesłać kod do realizacji e-recepty.

Realizacja e-recepty

Po otrzymaniu kodu do realizacji e-recepty – sposobem, który pacjent uważa za najbardziej odpowiedni dla siebie (kod przesłany SMS-em, kod przesłany na adres     e-mail, wydruk informacyjny – należy udać się do apteki. Bez względu na wybrany przez siebie sposób realizacji recepty pacjent powinien pamiętać o tym, że w przypadku wykorzystania SMS-a lub wiadomości e-mail będzie musiał okazać się w aptece numerem dokumentu potwierdzającego tożsamość (numerem PESEL). Lekarze i farmaceuci starają się uwrażliwiać pacjentów na konieczność ochrony własnych danych osobowych, przypominając im o obowiązującym ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Zalecają oni pacjentom szczególną ostrożność podczas przekazywania numeru PESEL farmaceucie w aptece – aby uniknąć sytuacji, w której pozostałe osoby przebywające w aptece poznają ten numer, można zapisać go na kartce, a następnie przekazać farmaceucie.

Zobacz też: Korzyści e-recepty