Szybka e-recepta w aplikacji eGabinet w zaledwie 14 sekund!

Wprowadzenie do powszechnego użytku elektronicznej recepty (e-recepty) sprawiło, że znacząco usprawnił się cały proces obsługi pacjenta oraz podniosła się jej jakość. Wdrożenie e-recepty wiązało się z oczywistymi korzyściami nie tylko dla placówek medycznych i lekarzy, ale także dla samych pacjentów. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim oszczędność czasu, czy kontrolę nad wystawionymi receptami. Dodatkowymi atutem jest możliwość obsługi większej liczby pacjentów, wgląd w historię recept, czy otrzymanie recepty w formie smsa lub e-maila.  Zobacz co sprawia, że szybka e-recepta jest możliwa w naszej aplikacji.

Twórcy systemów informatycznych i aplikacji mobilnych obsługujących placówki medyczne nieustannie się doskonalą. E-recepta to kluczowy proces, który nieustannie się doskonali. Wynika to głównie z tego, że jest to jeden z najważniejszych elementów procesu cyfryzacji prowadzonego w polskim systemie opieki zdrowotnej.

eGabinet – innowacyjne rozwiązania w opiece medycznej

eGabinet to intuicyjny system informatyczny stworzony przez zespół specjalistów, którzy wdrażają nowe technologie w opiece medycznej. Innowacje zaproponowane przez eGabinet – w tym aplikacja stworzona do wystawiania e-recepty – w sposób bezpośredni przyczyniają się do poprawy jakości świadczenia usług zdrowotnych w placówkach medycznych.

Bogate doświadczenie zespołu tworzącego eGabinet sprawia, że wdrażając rozwiązania IT i tworząc dedykowane aplikacje, optymalizuje on procesy związane z szeroko rozumianą opieką zdrowotną. eGabinet to nie tylko intuicyjny program do rezerwacji wizyt, przejrzysty kalendarz i powiadomienia sms / email o wizytach dla pacjenta. To także szablony wizyt lekarskich, dostęp do programu z przeglądarki na dowolnym urządzeniu. Te rozwiązania w znaczący sposób usprawniają funkcjonowanie placówek medycznych, a co za tym idzie – podnoszą jakość świadczonych przez nie usług.

Szybka e-recepta w eGabinecie krok po kroku!      

             Oprogramowanie eGabinetu przeznaczone dla lekarzy, jest dedykowaną aplikacją medyczną. Dzięki temu optymalizuje efektywnie pracę w gabinecie lekarskim i przychodni. Jednym z elementów tej optymalizacji jest przyśpieszenie procesu wystawiania e-recepty. Dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań wystawienie e-recepty w aplikacji eGabinetu zajmuje lekarzowi dokładnie 14 sekund!

Aplikacja jest zaprojektowana w taki sposób, że część danych niezbędnych do wystawienia recepty uzupełniana jest automatycznie. Szybka e-recepta jest możliwa dzięki temu, że:

  • dane pacjenta uzupełniają się automatycznie na podstawie danych zamieszczonych w kartotece elektronicznej,
  • podczas wystawiania recepty pojawiają się podpowiedzi dotyczące dawkowania leków (np. 1-0-1 lub 1×1), z których lekarz wybrać może odpowiednią dla danego przypadku,
  • data wystawienia i realizacji e-recepty uzupełnia się automatycznie,
  • podpis na e-recepcie pojawia się bez konieczności logowania się do profilu zaufanego. W przeciwieństwie do innych aplikacji obsługujących wystawianie e-recept, po kliknięciu w opcję „wystaw e-receptę”, recepta jest podpisywana i wysyłana bezpośrednio do systemu P1. Aby to było możliwe, konieczne jest posiadanie podpisu w formacie pfx. Podpis można otrzymać bezpośrednio z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w rozszerzeniu pfx. Następnie konieczne jest wgranie go do aplikacji eGabinet.  Przy każdorazowym żądaniu podpisu pod wystawioną e-receptą podpis uruchamia się w aplikacji eGabinet.
  • kod e-recepty generuje się automatycznie po podpisaniu recepty. Wystarczy, że lekarz poda kod pacjentowi, aby mógł on zrealizować e-receptę a aptece. Pacjent, który ma uzupełnione informacje o telefonie komórkowym lub emailu otrzyma powiadomienie SMS lub email automatycznie. W takiej sytuacji lekarz nie musi drukować e-recepty i przekazywać jej pacjentowi.

Zobacz też: Jak działa e-recepta?