Nowelizacja ustawy o Internetowym Koncie Pacjenta

Nowelizacja ustawy o IKP

Sejm przyjął nowelizację ustawy, która wprowadza wiele udogodnień dla pacjentów, lekarzy i recepcjonistek. Dzięki ustawie będzie mogło zacząć funkcjonować Internetowe Konto Pacjenta (IKP), które zapewnia dostęp pacjenta online do jego recept, skierowań, e-zwolnień, czy do informacji o udzielonych mu świadczeniach. To z pewnością ułatwi pracę lekarzom i recepcjonistkom, ale przede wszystkim zaoszczędzi czas pacjentom i zapewni przejrzystość informacji zdrowotnych.

Internetowe Konto Pacjenta daje także możliwość upoważnienia innej osoby do wglądu informacji o stanie zdrowia. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że dane na serwerach mają być bardzo dobrze zabezpieczone i pozostać wyłącznie w systemie prowadzonym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, które jest podległe Ministerstwie Zdrowia.

Nowe przepisy pozwalają także na wystawianie recept za pośrednictwem systemów teleinformatycznych przez pielęgniarki i położne.

Źródła:

https://www.gov.pl/zdrowie/sejm-przyjal-nowelizacje-ustawy-o-internetowym-koncie-pacjenta

https://pacjent.gov.pl/podrecznik_uzytkownika