bezpieczny system dla placówki medycznej

Bezpieczny system dla placówki medycznej

Bezpieczny system dla placówki medycznej jest niezwykle ważny. Wynika to głownie z tego, że przechowywane tam dane są bardzo wrażliwe.  Stąd też przy wyborze odpowiedniego programu medycznego należy dokładnie przejrzeć dostępne oprogramowanie na rynku. Na co szczególnie zwrócić uwagę pisaliśmy tutaj: Oprogramowanie medyczne dla kliniki
My dziś skupimy się głównie na bezpiecznym systemie dla placówki medycznej.

Co to znaczy, że system jest bezpieczny?

Bezpieczeństwo systemu jest rozumiane między innymi poprzez:

  • Serwery, na których stoi system dla placówki medycznej i jego zabezpieczenia
  • Standardy firmy produkującej oprogramowanie – dla przykładu kto z pracowników ma dostęp do systemu i wszystkich zawartych tam danych
  • Częstotliwość wykonywania kopii zapasowych – im częściej tym lepiej
  • Certyfikaty jakościowe potwierdzające powyższe kwestie

Dla kliniki aspektem bezpieczeństwa może być także możliwość eksportu danych medycznych w dowolnym momencie. Poczucie, że jest to możliwe daje właścicielowi poczucie zabezpieczenia. Dobrze jest mieć jednak świadomość, że producent oprogramowania jest zobowiązany przepisami do udostępnienia danych na każde życzenie właściciela przychodni. Stąd też ta kwestia nie będzie kluczowa przy wyborze odpowiedniego systemu dla placówki medycznej.

Jak sprawdzić czy system jest bezpieczny?

Bezpieczny system dla placówki medycznej to także oświadczenia i certyfikaty bezpieczeństwa serwerowni, na której znajduje się system. Przed podjęciem współpracy warto poprosić właściciela systemu medycznego o wspomniane oświadczenia lub certyfikaty. Dzięki temu będziesz miał dodatkowe zabezpieczenie przy kontroli organów zewnętrznych.

Czy polskie prawo nakłada obowiązki związane z bezpieczeństwem?

Bezpieczeństwo systemów medycznych w Polsce gwarantują polskie przepisy prawa. Szczegóły znajdziecie w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. W związku z tym rozporządzeniem producenci systemów medycznych muszą dostosować swoje programy do przepisów określonych między innymi w rozdziale IX:  Szczególne wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej.

Czy eGabinet jest bezpiecznym systemem dla placówki medycznej?

Serwery eGabinetu to jedne z najnowocześniejszych Data Center w Europie. Zapewniają najwyższą na rynku efektywność energetyczną i zgodność z najwyższymi standardami bezpieczeństwa wg certyfikacji ANSI. Oznacza to, że dane przechowywane w eGabinet są bezpieczne, a Ty nie musisz się o nic martwić.

Zobacz naszą pełną ofertę dla placówek medycznych: Oprogramowanie medyczne dla przychodni