Liczba lekarzy tych specjalizacji w Polsce rośnie

W Polsce głośno mówi się o tym, że w placówkach medycznych brakuje lekarzy, co pokazują analizy statystyczne przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny. Prezentujemy wyniki raportu Zdrowie i ochrona zdrowia z 2017 roku, w którym zawarte są informacje o liczbie lekarzy w Polsce, a także ich podział w poszczególnych specjalizacjach.

Liczba lekarzy w Polsce

Liczba lekarzy w Polsce mających prawo do wykonywania zawodu rośnie z roku na rok. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że przyrosty te są niewielkie. Dla przykładu w 2017 roku liczba lekarzy wzrosła zaledwie o 3075 osób w porównaniu z 2015 rokiem. Migracja do innych krajów w celach zarobkowych powoduje, że liczba lekarzy w Polsce to główny problem, z jakim boryka się polska służba zdrowia. Co więcej, rosnące potrzeby Polaków w zakresie ochrony zdrowia również  wpływają negatywnie na to zjawisko. Poniższy wykres prezentuje liczbę lekarzy mających prawo do wykonywania zawodu w latach 2010 i 2015-2017.

 

liczba lekarzy

Liczba lekarzy specjalistów

Główny Urząd Statystyczny opublikował też raport dot. liczby lekarzy w poszczególnych specjalizacjach. Znaczne wzrosty lekarzy odnotowano głównie w specjalizacjach takich jak: chirurgia, medycyna rodzinna, anestezjologia i intensywna terapia oraz kardiologia. Kardiologia odnotowała największy wzrost lekarzy, było ich aż 60% więcej w 2017 roku w porównaniu z 2010 rokiem. Na poniższym wykresie zostały przedstawione specjalizacje, w których wzrost liczby lekarzy wyniósł ponad 1000 lekarzy.

W latach 2010-2017 wzrosty odnotowały także specjalizacje takie jak: pediatria, psychiatria, radiodiagnostyka oraz onkologia – w każdej z tych dziedzin przybyło około 100 lekarzy.

W raporcie GUS pojawiła się też specjalizacja, w których liczba lekarzy spadła. Chodzi tu głównie o specjalizację chorób wewnętrznych, tj. internistów. Spadek ten wyniósł około 12%, co daje 200 lekarzy mniej w tej dziedzinie na przestrzeni lat 2010-2017.

 

 

Lekarze dentyści

W powyższych rozważaniach nie zostali uwzględnieni lekarze dentyści, których liczba w Polsce rośnie szybciej niż pozostałych innych specjalizacji. Według raportu GUS liczba lekarzy stomatologów wzrosła o 11% w 2017 roku w stosunku do 2010 roku. Może się to wiązać z większymi wydatkami Polaków właśnie na tę sferę i rosnące zapotrzebowanie na lekarzy z tej dziedziny.

Jeśli jesteś młodym lekarzem i zastanawiasz się nad wyborem odpowiedniej specjalizacji, wybierz właśnie jedną z tych, w których przyrosty są największe. Mogą one wynikać głównie z zapotrzebowania na lekarzy właśnie z tych specjalizacji. W Polsce nasycenie rynku w tej kwestii nie grozi, zatem swobodnie można dokształcać się właśnie w tych kierunkach.

 

Zobacz też: Jak wzbudzić zaufanie pacjenta do lekarza?